2.06.2023

Harmonogram odpočtov

 

Odpočty vykonáva Tatranský správcovský dom s.r.o., harmonogram odpočtov

je uvedený na stránke Tatranského správcovského domu :  www.tsdpp.sk