18.11.2017

Termíny odpočtov za rok 2016

Náhradné odpočty vykonané po termíne 16.01.2017 budú spoplatnené - poplatok za mimoriadny odpočet meračov po stanovenom termíne je 10,00 €. Uvedený poplatok je potrebné uhradiť u správcu (TSD s.r.o.) pred vykonaním náhradných odpočtov. Odpočet teplej vody po 31.1.2017 nebude použitý vo vyúčtovaní nákladov pre rok 2016, bude použitý ako počiatočný stav pre vyúčtovanie nákladov pre nasledujúci rok.

 

 

POPRAD - harmonogram odpočtov RMK (kapilárové)

 

Bytový dom

č.vch.

Dátum odpočtov

Čas odpočtov

 

Bečva

2

20.12.2016

15.45-16.45 hod.

 

 

1

20.12.2016

16.45-17.45 hod.

 

Múza

3

19.12.2016

15.45-16.45 hod.

 

 

1

19.12.2016

17.00-18.00 hod.

 

Sokol/1

12

17.12.2016

10.00-11.00 hod.

Len vodomery

 

12

17.12.2016

10.00-11.00 hod.

Len vodomery

Sokol /2

10

17.12.2016

11.00-12.00 hod.

Len vodomery

 

 

10

17.12.2016

11.00-12.00 hod.

Len vodomery

 

 POPRAD - harmonogram odpočtov RME (elektronické)

 

Bytový dom

č.vch.

Dátum odpočtov

Čas odpočtov

 

Akord

 

                12.01.2017

17.30 -19.30 hod

 

Balada/1

30

06.01.2017

09,00-10.00 hod.

 

 

32

06.01.2017

10.00-11.00 hod.

 

Balada/2

34

06.01.2017

11.00-12.00 hod.

 

 

36

06.01.2017

12.00-13.00 hod.

 

Báseň

 

06.01.2017

13.30-17.00 hod.

 

Bilina/1

31

07.01.2017

09.00-10.00 hod

 

 

33

07.01.2017

10.00-11.00 hod.

 

Bilina/2

35

07.01.2017

11.00-12.00 hod.

 

 

37

07.01.2017

12.00-13.00 hod.

 

Čistina

 

04.01.2017

16.00-19.30 hod.

 

Dita

 

06.01.2017

14,30-18.30 hod.

 

Dobrota

 

14.01.2017

12.30-14.00 hod.

 

Idyla

10

05.01.2017

18.00-19.00 hod.

 

Idyla

12

05.01.2017

19.00-20.00 hod.

 

Jasná

78

03.01.2017

16.00-16.50 hod.

 

 

80

03.01.2017

16.50-17.40 hod.

 

 

82

03.01.2017

17.40-18.40 hod.

 

Javorina

61

02.01.2017

16.00-16.50 hod.

 

 

63

02.01.2017

16.50-17.40 hod.

 

 

65

02.01.2017

17.40-18.30 hod.

 

Jeseň

10

03.01.2017

15.45-16.25 hod.

 

 

8

03.01.2017

16.25-17.05 hod.

 

Krása

19

05.01.2017

17.50-18.50 hod.

 

 

21

05.01.2017

18.50-19.50 hod.

 

Kysuca

19

07.01.2017

09.00-10.00 hod.

 

 

17

07.01.2017

10.00-11.00 hod.

 

 

15

07.01.2017

11.00-12.00 hod.

 

Latorica

 

03.01.2017

16.00-19.30 hod.

 

Leto

 

11.01.2017

15.50-16.50 hod.

 

Ľúbosť/2

23

05.01.2017

16.30-17.15 hod.

 

 

21

05.01.2017

15.45-16.30 hod.

 

Lúč

4

08.01.2017

14.30-15.30 hod.

 

 

6

08.01.2017

15.30-16,30 hod.

 

Ľalia

3

11.01.2017

16.00-17.00 hod.

 

 

5

11.01.2017

17.00-18.00 hod.

 

Mladosť

1

09.01.2017

15.50-16.50 hod.

 

 

3

09.01.2017

16.50-17.50 hod.

 

Myšlienka/1

17

08.01.2017

09.00-10.00 hod.

 

 

19

08.01.2017

10.00-11.00 hod.

 

Myšlienka/2

21

08.01.2017

11.00-12.00 hod.

 

 

23

08.01.2017

12.00-13.00 hod.

 

Nádej/1

7

03.01.2017

17.50-18.50 hod

 

 

9

03.01.2017

18.50-19.50 hod.

 

Nádej/2

11

04.01.2017

15.50-16.50 hod.

 

 

13

04.01.2017

16.50.17.50 hod.

 

Nádej/3

15

04.01.2017

17.50-18.50 hod.

 

 

17

04.01.2017

18.50-19.50 hod.

 

Nadšenie

 

14.01.2017

11.00-12.30 hod.

 

Narcis

 

09.01.2017

16.00-17.00 hod.

 

Neva

 

13.01.2017

16.00-19.30 hod.

 

Obzor

17

13.01.2017

15.00-16.00 hod.

 

 

19

13.01.2017

14.00-15.00 hod.

 

Odhodlanie/1

25

11.01.2017

16.00-16.45 hod.

 

 

27

11.01.2017

16.45-17.30 hod.

 

Odhodlanie/2

29

11.01.2017

17.30-18.15 hod.

 

 

31

11.01.2017

18.15-19.00 hod.

 

Ondava

 

02.01.2017

16.00-19.30 hod.

 

Ozvena/1

6

10.01.2017

19.00-20.00 hod.

 

 

8

10.01.2017

18.00-19.00 hod.

 

Ozvena/2

10

10.01.2017

17.00-18.00 hod.

 

 

12

10.01.2017

16.00-17.00 hod.

 

Plameň

9

09.01.2017

17.50-18.50 hod.

 

 

11

09.01.2017

18.50-19.50 hod.

 

Planina

 

09.01.2017

16.00-19.30 hod.

 

Plutónium

 

10.01.2017

16.00-18.00 hod.

 

Premena

11

04.01.2017

15.45-16.35 hod.

 

 

9

04.01.2017

16.35-17.25 hod.

 

Pohľad

 

02.01.2017

15.45-17.20 hod.

 

Pochodeň

 

04.01.2017

17.30-19.00 hod.

 

Radosť

4

03.01.2017

15.50-16.50 hod.

 

 

2

03.01.2017

16.50-17.50 hod.

 

Riava

9

12.01.2017

17.45-18.45 hod.

 

 

11

12.01.2017

18.45-19.45 hod.

 

Skalnica

33

04.01.2017

16.00-16,50 hod.

 

 

35

04.01.2017

16.50-17.40 hod.

 

 

37

04.01.2017

17.40-18,30 hod.

 

Sláva/1

23

06.01.2017

09.00-10.00 hod.

 

 

25

06.01.2017

10.00-11.00 hod.

 

Sláva/2

27

06.01.2017

11.00-12.00 hod.

 

 

29

06.01.2017

12.00-13.00 hod.

 

Sláva/3

31

06.01.2017

14.00-15.00 hod.

 

 

33

06.01.2017

15.00-16.00 hod.

 

Sláva/4

35

06.01.2017

16.00-17.00 hod.

 

 

37

06.01.2017

17.00-18.00 hod.

 

Spiš

29

07.01.2017

12.00-13.00 hod.

 

 

27

07.01.2017

13.00-14.00 hod.

 

+ mestské 12bytov

25

07.01.2017

14.00-15.00 hod.

 

Súhra

17

02.01.2017

17.20-18.35 hod.

 

Šafrán

 

09.01.2017

17.00-18.00 hod.

 

Śťastie/1

39

02.01.2017

15.50-16.50 hod.

 

 

41

02.01.2017

16.50-17.50 hod.

 

Šťastie/2

43

02.01.2017

17.50-18.50 hod.

 

 

45

02.01.2017

18.50-19.50 hod.

 

Topľa

 

07.01.2017

14.30-18.30 hod.

 

Útecha

 

03.01.2017

17.15-18.45 hod.

 

Úsmev/1

4

10.01.2017

15.50-16.50 hod.

 

 

6

10.01.2017

16.50-17.50 hod.

 

Úsmev/2

8

10.01.2017

17.50-18.50 hod.

 

 

10

10.01.2017

18.50-19.50 hod.

 

Vnem

4

14.01.2017

09.00-10.00 hod.

 

 

6

14.01.2017

10.00-11.00 hod.

 

Vytrvalosť/1

5

07.01.2017

09.00-10.00 hod.

 

 

7

07.01.2017

10.00-11.00 hod.

 

Vytrvalosť/2

9

07.01.2017

11.00-12.00 hod.

 

 

11

07.01.2017

12.00-13.00 hod.

 

Wisla

23

05.01.2017

17,45-18.30 hod.

 

 

25

05.01.2017

18.30-19.30 hod.

 

Zima

14

11.01.2017

16.50-17.50 hod.

 

 

16

11.01.2017

17.50-18.50 hod.

 

Zora

 

12.01.2017

17.50-19.50 hod.

 

 

 

 

 

 

 

Matejovce - harmonogram odpočtov RME (elektronické)

Bytový dom

č.vch.

Dátum odpočtov               

Čas odpočtov

 

Bebrava

 

09.01.2017

15.45-17.15 hod.

 

Bodva

54

07.01.2017

13.10-13.30 hod.

 

 

52

07.01.2017

13.30-13.50 hod.

 

Sikenica

66

07.01.2017

13.55-14.15 hod.

 

 

64

07.01.2017

14.15-14.35 hod.

 

Slaná

44

09.01.2017

17.40-18.00 hod.

 

 

46

09.01.2017

17.20-17.40 hod.

 

Tisa

48

10.01.2017

17.40-18.00 hod.

 

 

50

10.01.2017

17.20-17.40 hod.

 

Udava

62

07.01.2017

14.35-14.55 hod.

 

 

60

07.01.2017

14.55-15.15 hod.

 

Vlara

58

07.01.2017

12.30-12.50 hod.

 

 

56

07.01.2017

12.50-13.10 hod.

 

Žitava

 

10.01.2017

15.45-17.15 hod.

 

 

 

 

 

SVIT - harmonogram odpočtov RME (elektronické)

Bytový dom

č.vch.

Dátum odpočtov

Čas odpočtov

 

I/99 - motorest

 

06.01.2017

09.00-10.30 hod.

 

B-3

 

06.01.2017

12.30-14.00 hod.

 

R-1

103

06.01.2017

11.00-11.20 hod.

 

 

104

06.01.2017

10.40-11.00 hod.

 

R-2

102

06.01.2017

11.20-11.40 hod.

 

 

101

06.01.2017

11.40-12.00 hod.

 

Mierova 115

86

06.01.2017

14.05-14.15 hod

Len vodomery

 

87

06.01.2017

14.15-14.25 hod.

Len vodomery

 

88

06.01.2017

14.25-14.35 hod.

Len vodomery

 

 

Spišská Belá - harmonogram odpočtov RME (elektronické) a RMK (kapilárové )

Bytový dom

č.vch.

Dátum odpočtov

Čas odpočtov

 

ŠM/A

14

07.01.2017

09.00-09.40 hod.

 

R-4

5

07.01.2017

09.45-10.30 hod.

 

 

4

07.01.2017

10.30-11.15 hod.

 

K-1

3

07.01.2017

11.15-12.00 hod.